Thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu giá rẻ TT BITE 30SC năm 2015