Thuốc xịt trực tiếp chó mèo Hantox Spray, thuốc diệt ve chó năm 2015