Hoạt chất Aluminium Phosphide, hóa chất khử trùng kho