Thuốc phun diệt côn trùng, khử trùng, sát trùng Icon 2,5CS