Thuốc phun côn trùng, sát trùng và khử trùng FENDONA 10SC