Agita là thuốc diệt ruồi thế hệ mới, sản phẩm của Thụy Sỹ