Thuốc diệt chuột Rat k, diệt chuột hiệu quả nhất năm 2015