Combo 1 hộp nhử mối + 2 lọ thuốc diệt mối tận gốc PMC 90 PD