Thuốc diệt mối mọt Cislin 2.5 EC là chế phẩm dạng nhũ dầu