Nhận diệt mối quán Bar, diệt mối năm 2015

Nhử mối năm 2015

Đặt hộp nhử mối ở các vị trí yên tĩnh, vào mùa hè, cứ có đường mối ở đâu, cậy ra thấy mối xuất hiện là có thể đặt hộp ở đó. Khi có nhiều nơi mối xuất hiện thì chọn điểm đặt ở góc nhà sát mặt đất là tốt nhất.

>> Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu

>> Thời gian nghiên cứu và địa điểm nghiên cứu loài mối

Đặt ở vị trí nào cũng cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến mỹ quan và sự sinh hoạt bình thường, lưu ý cả đến việc thuận tiện cho việc phun thuốc. Mùa đông tránh đặt ở những nơi gió lạnh, mối chỉ tập chung ở nơi ẩm kín gió.

Diệt mối năm 2015

- Loài Mối nhà đục được hồ xây tường thông thường, trừ bêtông mác cao (>80) vì vậy mối có thể lên được tất cả các tầng cao.

- Nhiều công trình, mối đã xuất hiện ở tất cả các tầng cao nhất để phá hoại các thiết bị bằng gỗ, sổ sách giấy tờ các loại..

- Mối thường lợi dụng các đường ống cấp thoát nước đặt ở trong tường, đường dây điện ngầm, mạch phòng lún…để lên các tầng cao.

- Chỉ khi gặp các chướng ngại vật chúng mới đục tường.

- Mối còn có khả năng bắc cầu bằng cách đắp các đường ống, từ mặt đất nền đắp các trụ cao 10-15cm, từ vách ra 4-6 cm, từ trần đắp nhũ xuống 60-80cm. Cách kê xếp hàng hoá nên chú ý đặc điểm này.