Thuốc trừ sâu giá rẻ, thuốc trừ sâu ILTERSUPER 380EC