Thuốc trừ sâu giá rẻ, thuốc trừ sâu Agromectin 6.0 EC năm 2015