Thuốc trừ sâu giá rẻ, thuốc trừ sâu Spaceloft 595EC năm 2015