Thuốc phun côn trùng, diệt côn trùng Viper 50EC, sản xuất bởi Vipesco