Bả diệt ruồi VIPESCO, diệt ruồi tận gốc, diệt ruồi siêu tốc